O Zakładzie

Kierownikiem Zakładu Pedagogiki Społecznej jest prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka.

Zakład Pedagogiki Społecznej prowadzi kierunek studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie pracy socjalnej oraz studiów magisterskich uzupełniających w zakresie pedagogiki społecznej.

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki
Renata Skólmowska
tel. 52 34 19 308,
e-mail: renska@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 8.00-15.00

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Pedagogiki Społecznej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz